צהר לאתיקה לוגו מלא

הזנה

פרופ' אברהם שטינברג, מתוך אתר דעת
הרב יובל שרלו והרב שאול ברוכי
הרב יובל שרלו
התדמית המוטעית שלפיה ההלכה מחייבת לבצע כל מעשה מאריך חיים ובכל מחיר מאותגרת בשנים האחרונות על ידי היכולת הרפואית המתקדמת שיוצרת אפשרויות מפליגות להארכת חיים. לשם כך נדרש ליווי רבני־הלכתי מדויק ורגיש, שיוכל להנחות את המשפחות בהחלטות הקשות.

הרב יובל שרלו והרב שאול ברוכי

הרב יובל שרלו והרב שאול ברוכי
האם חובת שמירת החיים מחייבת טיפול בכל מחיר? מתי חובה לטפל ומתי נכון להרפות? קובץ הלכות מקיף בנושא
הרב נפתלי בר-אילן וד"ר יחיאל בר-אילן מתוך תחומין כה (תשס"ח), עמ' 40-22.
האם יש מצבים בהם מותר לכפות על חולה טיפול רפואי? האם מותר לחולה הסובל מכאבים להימנע מלקבל טיפול? האם מבחינה אתית מותר לרופאים לא לטפל בחולה במקרה כזה?
דילוג לתוכן