צהר לאתיקה לוגו מלא

שאלות ותשובות

כיצד להתפלל על חולה הסובל מיסורים קשים? >>
אמירת אמת לחולה סופני >>
האם חולה פרקינסון שלא מניח תפילין נחשב כמעיד עדות שקר? >>
האם מותר לרחוץ חולה בט' באב ויום כיפור? >>
תפילה לגבי מי שמצוי במוות מוחי >>
מה צריכה להיות מדיניות בתי החולים ביחס לחולה הנוטה למות? >>
אימי זקוקה לעזרתי בצורה יומיומית אבל זה פוגע בקשר עם בעלי. מה עושים? >>
האם מותר לפרסם תמונות של הורים תשושים? >>
הזנה מאולצת של מטופלים במצב של תת-תזונה >>
ההורים ביקשו שאם יגיעו לצורך בהזנה שלא להסכים לכך, והרב אמר לי שזה אסור. מה עושים? >>
האם לשכנע את ההורים לעשות חיסון נגד קורונה? >>
האם חובה לגור ליד ההורים? >>
כיצד אחים צריכים להתחלק בכיבוד הורים? >>
האם מותר לחולה להתפלל אחרי זמן קריאת שמע ותפילה? >>
האם מותר להיות זמינה לאמא בטלפון בשבת? >>
דילוג לתוכן