צהר לאתיקה לוגו מלא

סוגיות אתיות

פרופ' אברהם שטינברג מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ב'), תשס"ו, עמ' 537-544.
הרב יובל שרלו והרב שאול ברוכי
הרב יובל שרלו והרב שאול ברוכי
הרב יובל שרלו והרב שאול ברוכי
מאת פרופ' אברהם שטיינברג, מתוך אתר דעת. מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית, כרך ב, עמ' 512-479, ללא הערות
הרב יובל שרלו פורסם לראשונה ב "הספרנים"
הניסיון מלמד כי לא תמיד המשפחה פועלת לטובת החולה. מה עושים אפוא במצב ספק זה?
הרב יובל שרלו
“צהר – עד מאה ועשרים” מהווה כתובת למשפחות המתלבטות בשאלות סוף החיים. במפגש עם צוותים העוסקים ברפואה פליאטיבית, מציג הרב יובל שרלו את הסוגיות העיקריות של סוף החיים ואת טיב הפתרון שצהר מציעה. הרצאת “זום” במרכז הרפואי אוניברסיטאי “הדסה”, 13.1.2021.
הרב יובל שרלו. פורסם לראשונה ב אתר "שבתון", 10.8.2020
אנו נוטים להדחיק את המוות ולא לעסוק בו. לעיתים מתוך פחד, לעיתים הלב לא פנוי לעסוק בסוגיות אלו ולעיתים אנו חוששים אפילו מ”עין הרע”. מיעקב אבינו אנו למדים דווקא את ההיפך.
הרב יובל שרלו. פורסם לראשונה בשבתון, תזריע-מצורע תש"פ
מדוע התורה עוסקת בהפרשות היוצאות מגופו של אדם? מה יחס התורה אל המוות? ומה המשמעות של דיני הטומאה והטהרה?
דילוג לתוכן