הוראות רפואיות מקדימות​

הוראות רפואיות מקדימות מפגש דיגיטלי בהשתתפות ד"ר אדיר שאולוב, רופא בכיר, מחלקת המטלוגיה והצוות הפליאטיבי, המרכז הרפואי הדסה והרב יובל שרלו, ראש מרכז האתיקה בצהר. י' באייר תשפ"ג, 1.5.2023