צהר לאתיקה לוגו מלא

החייאה

מה צריכה להיות מדיניות בתי החולים ביחס לחולה הנוטה למות? >>
אי טיפול באדם הנוטה למות >>
ניתוק חולים סופניים ממכונות הנשמה >>
אי קבלת טיפול רפואי – המתת חסד פאסיבית >>
הפסקת טיפול מאריך חיים >>
דילוג לתוכן