צהר לאתיקה לוגו מלא

טיפול בהורה המבוגר

האם מותר לתת הוראה מקדימה שלא לעשות החייאה לאב עם דמנציה מתקדמת? >>
האם יש חובה לאשפז אמא עם דמנציה במצב קשה? >>
האם מותר למנוע מאמא להתהלך כדי למנוע פגיעה מנפילה? >>
האם לאפשר לאשתי הסובלת מדמנציה לכתוב כרצונה בפייסבוק? >>
האם לספר לנכדים שסבם חולה בדמנציה? >>
האם לרכוש מזגן לאימי הסובלת מדמנציה למרות סירובו של אחי? >>
האם מותר להזיז אדם גוסס לצורך טיפול בו? >>
שימוש בתרופות אנטי-פסיכוטיות למרות הסיכון בכך לאדם עם דמנציה >>
בעלי סובל מדמנציה והתנהגותו כלפיי נהייתה תוקפנית. האם לדאוג לשלום בית או לשלומי האישי? >>
אמי עם דמנציה ומסרבת ליטול תרופות. מה ניתן לעשות? >>
דילוג לתוכן