צהר לאתיקה לוגו מלא

טיפול בהורה המבוגר

אמירת אמת לחולה סופני >>
האם חולה פרקינסון שלא מניח תפילין נחשב כמעיד עדות שקר? >>
האם מותר לרחוץ חולה בט' באב ויום כיפור? >>
אימי זקוקה לעזרתי בצורה יומיומית אבל זה פוגע בקשר עם בעלי. מה עושים? >>
האם מותר לפרסם תמונות של הורים תשושים? >>
האם חובה לגור ליד ההורים? >>
כיצד אחים צריכים להתחלק בכיבוד הורים? >>
האם מותר לחולה להתפלל אחרי זמן קריאת שמע ותפילה? >>
האם חולה רשאי להתפלל בלי ללכת לשירותים? >>
אני רוצה שאימי תגור איתנו אבל בעלי לא מסכים >>
דילוג לתוכן