הטיפול הפליאטיבי בעולמה של היהדות

טיפולים פליאטיבים נועדו כדי להקל במקרים שבהם אין מרפא למחלה. האם ההלכה מכירה בטיפולים מסוג זה? מהו המקום של רצון החולה במקרים אלו? האם הדבר יהיה מותר כאשר הטיפול עלול לקצר חיי אדם? והאם בכלל יש חובה על האדם להילחם על חייו?

הורים

סה. הורים   כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר ה' אלקיך נתן לך [שמות כ יב] מקומות נוספים במקרא שמוזכרים בהם אב או אם: בראשית ב-כד (פר' בראשית), בראשית מד-יט,כ (פר' ויגש), בראשית מט-כו (ויחי), שמות כא-טו,יז (פר' משפטים), ויקרא יח-ז (פר' אחרי מות), ויקרא יט-ג, שם כ-ט,יא שם כא-יא (פר' קדושים), […]

הבסיס ההלכתי להצעת חוק החולה הנוטה למות

אסיא יא (תשס"ט), עמ' 272-258 (ראה אסיא ס"ט-ע' עמ' 58-23). מספר סיפורים במקרא ובחז"ל, כמה גדרים שהוגדרו על ידי הראשונים, ופרטי דינים של גוסס וחיי שעה משמשים יסודות ועקרונות לדיון על היחס ההלכתי לחולה הנוטה למות. פרק א. ערכי יסוד 1. ערך החיים חלק נכבד מגדולי הפוסקים סבורים, שערך החיים הוא אמנם ערך מקודש ונעלה […]

מניעת טיפול בחולה ALS והמתת חסד – המשותף והשונה בין פסק הלכה להכרעת שופט

תהליכים חברתיים בארבע העשורים האחרונים גדל קצב הצטברות המידע המדעי, והוכפל הידע האנושי. אחד התחומים הבולטים בהתקדמותם הינו התחום הרפואי. במקביל להתפתחות הטכנולוגיה הרפואית המאפשרת תהליכים משוכללים של השתלת איברים וטיפולי פוריות עדינים, התפתחו גם שיטות החייאה אגרסיביות המאפשרות החזקה ממושכת של חולה אנוש ביחידה לטיפול נמרץ. בד בבד עם ההתפתחות הרפואית ממשיכים להתחולל תהליכים […]

נייר עמדה: קיום מצוות על ידי חולה

זכות גדולה היא לחולה לקיים מצוות, להתפלל ולהמשיך את דרכו בחיים. מלבד שכר המצווה, שאותה מקיים החולה גם בשעת קושי, יש בכך גם תועלת נפשית ורפואית. דברים אלה נכונים במיוחד לגבי אדם זקן המצוי בשלב של סוף החיים. בהמשך מסלול החיים וההרגלים הקבועים שלו, ובעיקר בהמשך העיסוק בדברים הנותנים טעם לחייו, כמו תפילה ומצוות, יש […]

נייר עמדה: כפיית טיפול רפואי על חולה

1. הצגת הנושא סיבות שונות עשויות להביא חולה לסרב לטיפול רפואי שמוצע לו. ישנו חולה המיואש ממצבו, איננו חפץ בטיפול, ואף אדיש לאפשרות שימות או אפילו מעדיף את המוות על חיי הסבל. ישנו חולה שטוען כי הוא בוטח בה' ואיננו זקוק לרפואה. אחר חושש מהסכנה שבטיפול המוצע לו או שאיננו סומך על הרופא. יש מי […]

נייר עמדה: טיפול בחולה 'צמח' (p.v.s.)

1. הצגת הנושא הדילמות האתיות הכרוכות בטיפול בחולים סופניים, בחולים המתנגדים לקבלת טיפול רפואי, ובחולים ללא סיכויי מרפא, הן מהסוגיות הסבוכות ביותר ברפואה המודרנית ולכן זכו לעיסוק נרחב במיוחד. נייר עמדה זה יתמקד בחולה המצוי במצב הקרוי 'צמח' (p.v.s. – persistent vegetative state). במצב זה, המערכות התת־הכרתיות החיוניות לחיים – דוגמת: מערכות הנשימה, הלב, השינה […]