צהר לאתיקה לוגו מלא

Preserving Dignity As the Mind Fades

Rabbi Yuval Cherlow, Dr. Shelley Sternberg

Rabbi Yuval Cherlow and Dr. Shelley Sternberg in a digital meeting on ethics, medicine and halacha in Caring for People With dementia

Session 1: Medical and Ethical Challenges in the Treatment of People with Dementia

Session 2: Feeding Challenges in Dementia: The Medical and Ethical Perspectives

Click here to watch

You may also be interested in:

Sending a question about the article


לפנייה בכתב ניתן למלא את הטופס


פרטי הפונהמספרים בלבד ללא מקף


חולה הנוטה למות
פרטי המטופלמספרים בלבד ללא מקף
פרטי הטיפולShare

WhatsApp
Email
Facebook
Twitter

Do you have a question? Fill out the form

מספרים בלבד ללא מקף


אנא כתבו כאן את שאלתכם


Skip to content